Cursussen

Een cursus Engelse conversatie is leerzaam en interessant en wat dacht je van een cursus Engelse literatuur?

Het voordeel van werken in groepsverband is dat je van elkaar leert en elkaar inspireert. Er is plaats voor acht deelnemers in de groep. Zodoende komt iedereen voldoende aan bod. Kijk op de agenda welke cursus, waar en wanneer wordt gehouden.